/ /
 • МЭДЭЭ
  2019-03-02
  ЦЕГ-аас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд " Удирдах ажилтны манлайлалыг нэмэгдүүлэх,"Эрүүл цагдаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, алба хаагчдын албаны бэ...
 • "Эрүүл цагдаа" хөтөлбөр, Цагдаагийн газрын соёл, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд алба хаагчдын дунд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх, хамт олонч сэтгэлгээг ...
 • Шороон Гахай жилийн шинийн гурваны билигт сайн өдөр цагдаагийн газрын нэгдсэн золгуутын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд цагдаагийн газры...
 • МЭДЭЭ
  2019-01-29
  " Сар шинэ-2019" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хэсгийн байцаагч д/ч А.Содбилэг, д/ч Д.Өлзийдалай нар хяналт шалгалт зохион байгуулан иргэн "С" нь гар...
 • МЭДЭЭ
  2019-01-22
  Булган аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг иргэдэд тайлагнан ажиллалаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд иргэдийн санал хүсэлтий...
 • МЭДЭЭ
  2017-12-27
  Цагдаагийн газар 2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн хурлаа хийж, ажлаараа тэргүүлсэн алба хаагчдаа шагнаж урамшуулав. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын ...
Статистик мэдээ
 • 2017-10-19
Эрэн сурвалжилж байна